Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin

Oficiální název: Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin.
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
V tomto projektu byly studovány ohrožené rostlinné druhy a krajové formy z čeledi Fabaceae. V terénu byly zaznamenávány populace, jejich ohrožení a charakteristika. Dále byla zaznamenávána rostlinná společenstva a jejich změny. Studované druhy byly pěstovány v polních podmínkách za účelem popisu a porovnání jejich vlastností ve standardizovaných podmínkách. Semena těchto druhů byla analyzována a uložena v genové bance. Návrhy na ochranu některých zajímavých lokalit byly předány Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.