Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin

Název projektu

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí

Projektový tým

Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Další účastníci:

MJM Litovel a.s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Místní řešitelský tým
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D. – další řešitel
Ing. Barbora Badalíková – další osoba podílející se na řešení

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2018 – 2022

Souhrn

Cílem je v rámci udržitelného hospodaření s přírodními zdroji vyhodnotit vliv vodní eroze na produkci pěstovaných plodin a následně kvantifikovat produkční ztráty v závislosti na intenzitě eroze, dále prověřit systém vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd (SEO, MEO) v podmínkách konkrétních zemědělských podniků a z toho vycházet při navrhování jejich optimalizace a úprav dotačních titulů. Důležitým záměrem je i navržení a ověření systému protierozní ochrany respektující jak produkční pohled, tak ochranu přírodních zdrojů (půda, voda, krajina).