Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace

Oficiální název: Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace Koordinátor: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Číslo projektu:  QF3121 

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Účelem projektu je zjistit v modelových pokusech s ozimou pšenicí obsah látek zhoršujících hygienicko-toxikologickou jakost zrna (mykotoxinů a reziduí fungicidů) při různých způsobech hospodaření, u různých odrůd a ve vztahu k měnícím se podmínkám určujícím výskyt chorob. Budou navrženy modifikace technologických systémů konvenčního i ekologického zemědělství umožňující minimalizaci výskytu mykotoxinů. Základními prvky navržených opatření budou vhodné odrůdy, osevní postupy, systémy zpracování půdy a cílená rostlinolékařská opatření.