Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle podmínek a výrobního zaměření

Oficiální název: Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Řešení projektu bylo zaměřeno na vypracování návrhů efektivní a ekologicky únosné strukturální skladby plodin a pěstitelských technologií diferencovaných podle převažujících stanovištních podmínek ČR a výrobního zaměření zemědělských podniků s cílem zvýšit konkurenceschopnost produkce hlavních polních plodin.