Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace

Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace

Číslo projektu

1G46034 

Řešitelský tým

Ing. Hana Jakešová, CSc. - hlavní příjemce

Masarykova univerzita - další příjemce

Mendelova univerzita v Brně - další příjemce

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce


Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky,  Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) 


Cíle projektu

Náplní řešení projektu je studium možností využití nových metod k introdukci žádaných znaků do kulturních druhů Trifolium pratense a Lotus corniculatus. Cílem předkládaného projektu je vypracování postupů překonání postzygotických bariér křižitelnosti pomezidruhové hybridizaci pomocí metod in vitro. V průběhu řešení projektu bude získán nový originální výchozí šlechtitelský materiál s vyšší tolerancí k fusariím, BYMV a s vyšší vytrvalostí u jetele lučního a nižší pukavostí lusků u štírovníku růžkatého.