Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

Projektový tým
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – příjemce – koordinátor
Agritec Plant Research s.r.o. – příjemce
AGRO Chomutice a.s. – příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. – příjemce
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce


Řešitelský tým
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. – odpovědný řešitel
Ing. Marek Seidenglanz – další řešitel
Ing. Jiří Andr, Ph.D.,MBA – další řešitel
Ing. Jan Kazda, CSc. – další řešitel
Ing. Eva Plachká, PhD. – další řešitel
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – další řešitel
Ing. Pavel Kolařík – další řešitel
 

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 1.4.2016 – 31.12.2018

Souhrn

Cílem projektu je vypracovat takový komplex doporučení, který umožní efektivní regulaci škodlivých organismů v řepce inovací prostředků a metod ochrany, které omezí negativní vlivy současné ochrany na životní prostředí, biodiverzitu a přirozené nepřátele škůdců a zabrání negativním dopadům ochrany řepky na včely a na kontaminace medu a pylu rezidui pesticidů.

Očekávané výsledky

Výsledky řešení přispějí ke stabilizaci výnosů řepky, omezení ztrát na výnosech působených škodlivými organismy a úsporám nákladů. Snížením rozsahu používání rizikových pesticidů dojde k omezení rizik pesticidů pro životní prostředí, zejména v podpoře opylovačů a přirozených nepřátel škůdců a v podpoře biodiverzity. Výsledky řešení v druhé oblasti priorit přispějí k minimalizaci rizik chemických látek, konkrétně k minimalizaci výskytu a frekvence výskytu reziduí pesticidů v medu a v pylu.