Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce

Název projektu

Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce

Kód projektu

TH04030258


Projektový tým 

Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)

Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (další uchazeč projektu)

P & L, spol. s r.o. (další uchazeč projektu)

FARMA ŽIRO, s.r.o. (další uchazeč projektu)

 

Místní řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Ing. Daniela Knotová, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc.


Financováno

Projekt TH04030258 byl řešen s finanční podporou TA ČR.


Doba řešení

01/2019 – 12/2022


Souhrn

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení kvality půdy a zajištění výroby zdravotně bezpečných krmiv. Byly studovány dlouhodobě udržitelné postupy zakládání porostů smíšených kultur vojtěšky seté se zaměřením na kvalitu půdy, výrobu kvalitních a zdravotně bezpečných krmiv, umožňující podnikům implementujícím výstupy zlepšit bilanci organické hmoty v půdě a stabilizovat produkci píce v kontextu klimatické změny. Podniky snížily spotřebu dusíkatých hnojiv a snížily ztráty při výrobě siláží bohatých na dusíkaté látky. Výzkumné organizace prohloubily poradenskou činnost pro zemědělskou praxi v oblasti zvyšování úrodnosti půdy a výroby objemných krmiv. Podniky zapojené do projektu navýšily prodej inokulantů a úspěšně byla vyřešena technická otázka aplikace inokulantů do půdy při souběžném výsevu vojtěšky seté.

Dosažené výsledky

Certifikovaná metodika

Skládanka J., Koláčková I., Knot P., Brtnický M., Richterová N., Horký P., Vymyslický T., Pelikán J., Šedek A., Zavřelová P., Smolková B., Baholet D. (2023): Metodika výroby zdravotně bezpečných konzervovaných krmiv s vyšším obsahem dusíkatých látek.

Užitný vzor

Skládanka J., Vymyslický T., Knotová D., Čáslavová I., Brtnický M., Látal O., Hammerschmiedt T., Horký P., Zavřelová P., Šedek A., Knot P. (2021): Osivo travní směsi do smíšené kultury vojtěšky seté.