Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum)

Řešitelský tým
Česká zemědělská univerzita v Praze - hlavní příjemce
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce
OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava - další příjemce
Mendelova univerzita v Brně - další příjemce

Odpovědný řešitel: Rotrekl Jiří
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Mák je významná polní plodina, jejíž užívaná pěstitelská technologie z mnoha důvodů nesplňuje nároky na ní kladené. Cílem projektu je inovovat jednotlivé součásti pěstitelské technologie máku – zakládání porostů, výživu a hnojení, ochranu proti chorobám a škůdcům, snižování vlivu stresů, agrotechnické zásady pěstování máku nekonvenčními způsoby, agrotechnika bílého máku apod. Zavedením těchto inovovaných agrotechnických zásad do praxe se zvýší výnosová a pěstitelská jistota a sníží se rizikovost pěstování máku.