Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) proti významným houbovým patogenům.

Číslo projektu:  QH81029 

Řešitelský tým

Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta - hlavní příjemce

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.- další příjemce

Odpovědný řešitel: Vejražka Karel
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2008–2012
Souhrn:
Výsledkem řešení projektu je zjištění spektra patogenů na světlici barvířské v ČR s hlavním důrazem na Ramularii carthami. Diagnostika patogenů a navržení technologie pro ochranu proti patogenům světlice barvířské