Inovace fermentačního procesu

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848

Projektový tým

agriKomp Bohemia s.r.o. (hlavní příjemce)
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (další příjemce projektu)

Místní řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
 

Financováno: OP PIK MPO České republiky

Doba řešení: 09/2016 – 2/2019

Anotace projektu

Projekt řeší nové  možnosti úpravy substrátů vstupujících do fermentačního procesu, které v současné době stávajícími technologiemi není možné pro výrobu bioplynu využívat. Hlavním cílem  je vytvořit novou  technologii a nové postupy s využitím úpravy lignocelulózy ultrazvukem a vyvinout nové zařízení.

Dokumenty

Vydána tisková zpráva k zahájení projektu