Genofondy pro města a krajinu

Kód projektu
SS01020023


Projektový tým 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (hlavní příjemce)

Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (další uchazeč projektu)

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (další uchazeč projektu)

Seed Service s.r.o. (další uchazeč projektu)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (další uchazeč projektu)

 

Místní řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Ing. Ivana Frei, Ph.D.

Mgr. Helena Hutyrová

Ing. Daniela Knotová, Ph.D.


Financováno

Projekt SS01020023 byl řešen s finanční podporou TA ČR.Doba řešení

03/2020 – 12/2023


Souhrn

Cílem projektu bylo vybrat a zhodnotit tuzemské genetické zdroje (odrůdy a domácí sběrové materiály) travin, jetelovin a dvouděložných rostlin vhodných pro ozeleňování měst, dopravních staveb, rekultivaci poškozených ploch a prakticky je uplatnit v osivových směsích pro speciální podmínky. Na základě výsledků hodnocení genetických zdrojů bylo navrženo a otestováno minimálně 5 osivových směsí využitelných do extrémních podmínek měst, charakteristické velkým suchem, vysokými teplotami, zasolením půdy a zastíněním. Komponenty směsí byly otestovány v klimaboxech na fyziologické limity a přežití v extrémních podmínkách. Uplatnění směsí je směřováno především na extrémní stanoviště, jako jsou tramvajové pásy, městské parky, pásová zeleň. Finální pokusy byly prováděny na reálných tramvajových tratích v Praze.

Dosažené výsledky

Poloprovozy

Holubec V., Vymyslický T., Raab S., Podrábský V. (2022): Semenářství vybraných komponent experimentálních směsí.

Holubec V., Hlásná-Čepková P., Raab S., Vymyslický T., Podrábský M. (2023): Ozelenění úseku nově budované tramvajové trati experimentální směsí

Užitné vzory

Vymyslický T., Raab S., Frei I., Hlásná-Čepková P., Podrábský M., Brůžek P., Holubec V., Vítámvás P. (2023): Jetelotravní směs určená pro ozeleňování tramvajových těles a podobných ploch městské zeleně pro extrémní suché a slunné podmínky.

Vymyslický T., Raab S., Frei I., Hlásná-Čepková P., Podrábský M., Brůžek P., Holubec V., Vítámvás P. (2023): Jetelotravní směs určená pro ozeleňování tramvajových těles a podobných ploch městské zeleně pro zastíněné podmínky.

Vymyslický T., Raab S., Frei I., Hlásná-Čepková P., Podrábský M., Brůžek P., Holubec V., Vítámvás P. (2023): Jetelotravní směs obohacená o bylinné druhy květnatých luk určená pro zakládání kvetoucích pásů podél tramvajových tratí, komunikací a obdobných ploch.

Ověřená technologie

Holubec V., Hlásná-Čepková P., Raab S., Vymyslický T., Podrábský M. (2023): Využití zatravňovacích směsí v nepříznivých podmínkách urbánního prostředí