Eureka E!2718 ECOFERT: Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšujících supresivitu půdy

Číslo projektu:  OE115
Odpovědný řešitel: Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Souhrn:
Výsledky řešení projektu lze shrnout do následujících bodů: vývoj biopreparátů na bázi entomopatogenních hub; zajištění kompatibility organominerálního hnojiva BETA-LIQ s entomopatogenními houbami; vývoj nové řady organominerálních hnojiv na bázi výpalků řepné melasy a jejich výrobní technologie; vyhodnocení vlivu biopreparátů a organominerálních hnojiv na plodiny, rozklad organických látek v půdě, změny půdního prostředí a škodlivé činitele.