Eureka E!2190 REVITAL:Ekologická recyklace bioodpadů se zaměřením na revitalizaci půdy např. znečištěných ropnými lát

Oficiální název: Eureka E!2190 REVITAL:Ekologická recyklace bioodpadů se zaměřením na revitalizaci půdy a území znečištěných ropnými látkami
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Souhrn:
Mezinárodní projekt byl zaměřen na ekonomické a ekologické využití bioodpadů ze zemědělské a potravinářské výroby. Inovačním přínosem projektu byl výzkum a vývoj nových technologií a zařízení pro výrobu rychlokompostu a jeho využití při revitalizaci krajiny. Pro dekontaminaci zemědělské půdy, resp. zeminy zamořené ropnými látkami, byl řešen technologický postup tzv. „dvoufázové dekontaminace“ založený na využití vyprodukovaných rychlokompostů s bohatou mikrobiální činností s následným pěstováním plodin s vysokou produkcí sušiny (energetické, a netradiční plodiny a testována jejich reakce na toxické zamoření půdy).

Článek ZDE