Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů


Číslo projektu

TH02010351

Projekt TH02010351 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
ESSENCE LINE, s.r.o.
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

Místní řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Klára Konečná
Ing. Oldřich Trněný

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Anotace projektu

Projekt zásadním způsobem inovuje biotechnologické postupy prostřednictvím nově konstruovaných populačních čipů, jejichž aplikace umožní rozšíření progresivní technologie v biotechnologii a úspornější, environmentálně příznivější selekci rostlinného materiálu prostřednictvím detekce alelových variant genů. Dalším výsledkem projektu je aplikace právně chráněné technologie na selekci jetele lučního s vyšší fixací vzdušného dusíku. Realizovaná technologie  bude  ekonomicky výhodnější  a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a funkční diverzitu půdních organismů, předkladatelé zpracují ekonomicko - environmentální evaluaci nové technologie, která usnadní podnikatelské praxi využívání této technologie.