Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát v silážích kontaminovaných houbami a jejich metabolity

Číslo projektu

QD1056

Řešitelský tým

MILCOM a.s. - hlavní příjemce

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce

    Řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem projektu je monitoring a imunoenzymatická detekce mykotoxinů produkovaných houbami rodu Fusarium a Aspergillus v kukuřičných silážích a silážích z jiných plodin. Součástí projektu je také d eterminace spektra houbových organismů. Úroveň mykotoxinové kontaminace je studována také ve vzorcích mléka ze zemědělských farem a tyto výsledky jsou konfrontovány s kvalitou siláží.