Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiency

Zemědělský výzkum, spol. s r o. Troubsko  se stal partnerskou organizací v projektu Horizont2020 s názvem  „Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiency“ a akronymem EUCLEG. Koordinátorem projektu je INRA, Francie a do konsorcia je zapojeno  37 partnerů z Evropy a Číny. Veškeré informace na http://eucleg.eu.

Dokumenty

EUCLEG brožura ke stažení