Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o - hlavní příjemce
NutriVet s.r.o. - další příjemce
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - další příjemce

Řešitelský tým
Nedělník Jan RNDr. Ph.D. – odpovědný řešitel
Jambor Václav Ing. CSc. – řešitel
Loučka Radko Ing. CSc. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 01/2018 – 12/2022

Souhrn

Cílem projektu je navrhnout nové a zlepšit stávající systémy a technologie výroby kvalitní píce (se zaměřením na kukuřici na siláž a vojtěšku) rozšířením prvků precizního zemědělství v oblasti pěstování plodin do jejich sklizně, skladování a využití ve výživě skotu. Vyvinout software pro hodnocení kvality píce pomocí rychlé a levné spektrometrické metody NIRs. Aktualizovat kalibrační rovnice NIRs podle výsledků chemických analýz. Nastavit přístroje tak, aby správně reagovaly na stav sušiny, výživných hodnot a úroveň zpracování píce a signalizovaly nutnost zásahu, případně automaticky změnily např. dávku silážního přípravku nebo délku míchání TMR v krmném voze.