Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti

Kód projektu: QK22020032

Projektový tým: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Hlavní příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko

Řešitel: Ing. Barbora Badalíková

Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba řešení: 2022-2024

Souhrn:

Cílem projektu je podpořit efekt a kvalitu stabilní organické hmoty ve formě kompostu, identifikovat klíčové parametry a chování kompostu při jeho aplikaci na povrch půdy bez zapravení z hlediska emise, bezpečnosti a zdravotního rizika se záměrem snížení nákladů na aplikaci kompostu. Objektivní výsledky přinesou pozitivní nebo negativních dopad na půdní prostředí a produkci pěstovaných plodin a metody k vyhodnocení vlivu povrchové aplikace kompostu se všemi důsledky, které mohou nastat při jeho používání. Výsledky budou podkladem pro změnu legislativy v případě aplikačních podmínek kompostů v zemědělské praxi.