Podpora novošlechtění

Šlechtitelský program Výzkumného ústavu pícninářského s.r.o. je částečně po...

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Reflektuje aktuální potřeby uživatelské praxe.

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Národní program konzervace a využití genofondu rostlin

Národní program konzervace a využití genofondu rostlin

 • 2018 – 2022
Zobrazit

Odpady bioplyn

Odpady bioplyn

 • 2015 – 2018
Zobrazit

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organi...

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve...

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Technologie pěstování kukuřice ve smíšených kulturách

Technologie pěstování kukuřice ve smíšených kulturách

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu

Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Inovace fermentačního procesu

Inovace fermentačního procesu

 • 09/2016 – 2/2019
Zobrazit

Nová technologie kompostování

Nová technologie kompostování

 • 09/2016 – 2/2019
Zobrazit

Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and ...

Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self...

 • 2017 - 2020
Zobrazit

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosy...

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení ri...

 • 2018 – 2021
Zobrazit

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního se...

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním...

 • 2017 - 2020
Zobrazit

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené ku...

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jet...

 • 2018 – 2021
Zobrazit

Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační biorea

Anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

 • 2018 – 2020
Zobrazit

Aplikace precizního zemědělství

Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krme...

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a...

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných ...

 • 2018 - 2020
Zobrazit

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných š

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k př

 • 2018 - 2020
Zobrazit

Podpora funkční diverzity půdních organismů

Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikov...

 • 2018 – 2022
Zobrazit