Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor


 

Číslo projektu

TH03020064

Projekt TH03020064 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

DANE-ZAM s.r.o.

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Místní řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Ing. Barbora Badalíková
 

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2018 – 12/2020

Anotace projektu

Cílem projektu je vyvinout aerobní - anaerobní horizontální kontejnerový rotační bioreaktor, který bude možno využívat pro různé procesy, zejména pro suchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu ze stohovatelné vsázky) a pro intenzivní aerobní fermentaci (reaktorové kompostování, biosušení). Dále budou vyvinuty takové periférie (armatury, dávkovací zařízení a míchací lopatky), aby bylo možno reaktor využívat i pro mokrou či polosuchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu z tekuté vsázky). Budoucnost může ukázat další možnosti využití tohoto reaktoru, např. pro autotermní termofilní aerobní stabilizaci (hygienizaci) čistírenských kalů. Maloobjemový bioreaktor (10-15 tun vsázky) bude určen pro samostatný nebo bateriový provoz. Prototyp bude vyroben a schválen (certifikován) do konce roku 2020.