Vojtěška srpovitá

Medicago falcata L.

MANON - právní ochrana udělena v roce 2016, registrace  v roce2017

Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z plané flory ČR.

Vojtěška srpovitá

Popis a hospodářské vlastnosti:

  • Víceletá jetelovina podobná vojtěšce seté, vhodná do sušších podmínek. 
  • Roste na sušších loukách a na okrajích lesů, dorůstá výšky až 50 cm. 
  • Z kořenového krčku vyrůstají podzemní výběžky na jejichž konci se tvoří sekundární kořenové krčky. 
  • Doba kvetení od poloviny června do konce července.  Květenstvím jsou krátce válcovité hrozny. Květy mají žlutou barvu. 
  • Plodem jsou srpovité lusky. HTS se pohybuje okolo 1,4 g.


Použití:

  • Používá se do lučních a pastevních směsí, především na sušších stanovištích. 
  • Je zdrojem pastvy pro opylovače.


Agrotechnika:

  • Výsev do směsí v množství 10–12 kg.ha-1 od března do května. 
  • Na semeno se vysévá 15 kg.ha-1 v čisté kultuře.