Vojtěška srpovitá

Medicago falcata L.

MANON - právní ochrana udělena v roce 2016, registrace  v roce2017

Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z plané flory ČR.

Vojtěška srpovitá

Popis a hospodářské vlastnosti:

Víceletá jetelovina podobná vojtěšce seté, vhodná do sušších podmínek. Roste na sušších loukách a na okrajích lesů, dorůstá výšky až 50 cm. Z kořenového krčku vyrůstají podzemní výběžky na jejichž konci se tvoří sekundární kořenové krčky. Doba kvetení od poloviny června do konce července.  Květenstvím jsou krátce válcovité hrozny. Květy mají žlutou barvu. Plodem jsou srpovité lusky.   HTS se pohybuje okolo 1,4 g.


Použití:
Použití do lučních a pastevních směsí, především na sušších stanovištích. Je zdrojem pastvy pro opylovače.


Agrotechnika:

Výsev do směsí v množství 10–12 kg.ha-1 od března do května. Na semeno se vysévá 15 kg.ha-1 v čisté kultuře.