Jetel bleděžlutý

Trifolium ochroleucon  L.

HELIAN
registrován v roce 2012
Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z botanických zahrad a z plané flory ČR.

Jetel bleděžlutý

Popis a hospodářské vlastnosti:

Víceletá jetelovina podobná jeteli panonskému, vhodná do sušších podmínek. Roste na sušších loukách a na okrajích lesů, výška až 40 cm. Květenství kulovitá až vejcovitá přisedlá hlávka. Květy jsou bleděžluté. Kvete již koncem května. Plod jsou vejcovité lusky. HTS 1,8525 g.

Využití:

Využívá se do jetelotravních směsí a jako zdroj pastvy pro opylovače.

Agrotechnika:

  • Výsev do směsí 12–15 kg/ha od března do května
  • Na semeno se vysévá 15 kg/ha v čisté kultuře nebo do krycí plodiny