Nejužší vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. a jeho dceřiné firmy Zemědělský výzkum, spol. s r.o. je od 1. září 2020 posíleno o Ing. Kateřinu Doskočilovou, která byla jmenována zástupkyní ředitele pro ekonomiku a Ing. Karla Vejražku, Ph.D., který byl jmenován zástupcem ředitele pro obchod a výrobu.