Tradičním vystavovatelem na celostátní přehlídce odrůd a technologií „Naše pole“, která se již 20. let koná na polích v okolí Nabočan, je i Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko. Do svojí expozice zval účastníky i v letošním roce. Představil jim soubor odrůd, které farmáři s úspěchem využívají, nebo mohou využít jako komponenty do směsí na orné půdě či jako meziplodiny. I přes letošní koronakrizi si mohli návštěvníci z řad farmářské, šlechtitelské a výzkumné sféry prohlédnout expozici letošního ročníku a to nejen v oficiální polní den 23. 6. 2020, ale i v dalších dnech od 1. 6. do 3. 7. 2020.

reportáž: Naše pole 2020 – Zahájení

reportáž: Naše pole 2020 – Představení akce a medailonky vystavovatelů

reportáž: Medailonky vystavovatelů