V minulých letech jsme poskytli vzorky odrůd vyšlechtěných na našem pracovišti středním školám pro potřeby výuky studentů. 

"Je to pro nás výborná učební pomůcka", napsal nám pan ředitel Střední zemědělské školy v Čáslavi. Jsme rádi, že se touto formou můžeme podílet na výuce studentů. 

Podívejte se na fotky z demonstračních políček: