Do Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o. v Troubsku dnes zavítal ministr životního prostředí Richard Brabec, a to v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana a dalšími kolegy jak z ministerstva, tak z Agentury.

Úvodem ředitel ústavu Jan Nedělník seznámil pana ministra s činností pracoviště, s výzkumnými tématy i výsledky šlechtitelského programu. Zmínil se i o řešených národních i mezinárodních projektech a spolupráci s některými národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi. „Diskutovali jsme i aktuální téma bioekonomiky a jako předseda České akademie zemědělských věd jsem pozval pana ministra na plenární zasedání akademie, které se bude konat v říjnu tohoto roku,“ okomentoval setkání Jan Nedělník.  

„Hlavním tématem mojí návštěvy je unikátní chov našich českých čmeláků, který ústav realizuje. Ale během naší debaty jsme identifikovali mnoho dalších témat, které bychom mohli blíže rozpracovat do podoby konkrétní spolupráce. Jako první se nabízí téma adaptace na sucho,“ řekl po setkání ministr životního prostředí Richard Brabec.   

Během návštěvy se diskutovalo několik aktuálních a současně ožehavých témat, jako degradace půd, nebo dopady sucha. Vedení ústavu se v diskuzi s ministrem dotklo i aktuálních strategií prezentovaných nedávno Evropskou komisí, ať již se jedná o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ či strategii biodiverzity. Velký ohlas pak měla prohlídka laboratorního chovu čmeláků.

Tisková zpráva ZDE