Ing. Jan Pelikán, CSc.

 • pelikan@vupt.cz
 • +420 547 138 805
 • 1974: University of Agriculture Brno, the Faculty of agronomy, branch Phytotechnics (Ing.)
 • 1979: University of Jan Evangelista Purkyně Brno, postgraduate study of Biometrics
 • 1984: University of Agriculture Brno, the Faculty of agronomy, external doctoral study of the Special plant production – CSc. degree.
Languages
 • Russian – active
 • English – passive

Research area:
 • Field trials
 • Biometrics
 • Genetic resources of Fabaceae fodder species
 • Wild flora
 • Breeding

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint. s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8
Zítka O., Komínková M., Lacková Z., Cernei N., Horký P., Mlejnková V., Hodulíková L., Balabánová M., Mikyska F., Knotová D., Pelikán J., Skládanka J., Adam V., Kizek R. (2015): Metodika stanovení biogenních aminů v silážích. Uplatněná certifikovaná metodika MENDELU Brno. 37 s. ISBN: 978-80-7509-373-8
Pelikán J., Knotová D. (2014): Evaluation of Bulgarian Alfalfa varieties grown under conditions of the Czech republic. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria. vol. 17, 6: 1429-1442. ISSN 1311 – 0489
Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2014): Variability of selected traits in the Czech Alfalfa core collection. In: D. Sokolovič et al. (eds.). Quantitative Traits Breeding for Multifuctional Grasslands and Turf. DOI 10.1007/978-94-017-9044-4_11. pp. 85-90
Pelikán J., Knotová D. (2014): Metodika pěstování vybraných druhů čeledi Fabaceae na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika 26/14. ZV Troubsko. 37 s. ISBN: 978-80-88000-01-3
Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika 23/13. VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 39 s. ISBN: 978-80-905080-8-8
Pelikán J., Hýbl M. et al. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6
Pelikán J. a kol. (2012): Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL.). 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 190 s., ISBN 978-80-905080-3-3
Pelikán J., Vymyslický T., Nedělník J., Gottwaldová P., Rotrekl J.: Increasing the diversity of forage crop communities. – In: Grassland Science in Europe, Vol 10: Integrating efficient grassland farming and biodiversity. Tartu, Estonia, 2005: 569–572.

Ševčíková M,. Pelikán J., Šrámek P., Gottwaldová P., Kašparová J.: Využití planých druhů jetelovin pro zvýšení druhové diverzity travních porostů. – Sbor. prací z Mezinár. vědecké konference Trávne porasty – súčasť horského pol´nohospodárstva a krajiny. Banská Bystrica, 2006: 272 – 276.

Pelikán J., Kozová Z., Vymyslický T., Gottwaldová P.: Výnosy zelené hmoty v sortimentu odrůd vojtěšky seté (Medicago sativa L). – In: Sbor. Konference Brno 2006 – „Aktuální poznatky v pěstováním šlechtění a ochraně rostlin“ – sekce Šlechtění. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., 2006: 231 – 234.

Pelikán J., Vymyslický T., Gottwaldová P., Nedělník J: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) accessions. – In: Breeding and seed production for conventional and organic agriculture (Proceedings of XXVI meeting of the Eucarpia Fodder Crops and amenity grasses section and XVI Meeting of the Eucarpia Medicago spp group). Perugia, Italy, 2006: 230 – 233, ISBN-978–88–87652–12–3.

Vymyslický T., Pelikán J., Gottwaldová P., Nedělník J.: The Czech core collection of Trifolium pratense L. – In: Breeding and seed production for conventional and organic agriculture (Proceedings of XXVI meeting of the Eucarpia Fodder Crops and amenity grasses section and XVI Meeting of the Eucarpia, Medicago spp. group). Perugia, Italy, 2006: 200 – 205, ISBN-978–88–87652–12–3.