RNDr. Jan Hofbauer, CSc.

 • hofbauer@vupt.cz
 • +420 547 138 807
 • Masaryk University, Faculty of Science 1967
Language
 • German (active)
Research area
 • Gas chromatography (etylene, fatty acids,wax)
 • Energetic Plants
 • Medicinal and oil plants
 • Pollination of plantsy
 • Breeding of fodder crops
 • 2009
  Hofbauer, J. (2009) : Posibility of energetic utilization untraditional crops (In Czech). Biom.cz [online]. [cit. 2009–03–13]. WWW: . ISSN: 1801–2655.
  Hofbauer J., Vejražka K. (2009): Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) –not only medicinal herb (In Czech). In: Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Seminář MZLU Pelero, ISBN:978–80–73¬75–364–1, 91–96
  Hofbauer J. (2009): Fixation of fenugreek (Trigonella foenum graecum l.) in field conditions (In Czech). Vědecká příloha časopisu Úroda „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů 12, 347–349,2009 ISSN 0139–6013
  Krieg P.,Hofbauer J.,Komzáková O. (2009): Bumble-bees and their food source in agricultural landscape (In Czech). ISBN 978–80–8719–601–4
  Řepková J., Hofbauer J. (2009): Seed Pod Shattering in the Genus Lotus and its Overcoming. Czech J. Genet. Plant Breed., 45, 2009 (2): 39–44
   2010
  Užitný vzor 20514 chléb přídavkem netradičních luštěnin
  Užitný vzor 20614 směs na chléb s netradičními luštěninami.
  Užitný vzor 20925 Tvarohový krém se světlicovým olejem Hofbauer J,
  Hofbauer J., Vejražka K.:Užitný vzor č. 21277 Jednoletá směs pro opylovače
  Hrudová, E., Vejražka, K. , Víchová, J., Křivinková, R.1, Hofbauer J., Cholastová T. Vliv poškození úborů safloru vrtulí acanthiophilus helianthi (rossi, 1794) na výskyt houbových patogenů. Úroda 12, vědecká příloha 271-274, 2010
  Hofbauer J., Rysová J., Vejražka K., Winterová R. Světlice barviřská (Carthamus tinctorius), potravinářské využití a budoucnost. Úroda 12, vědecká příloha 641-644 ,2010
  T. Vymyslický, J Pelikán, D Janovská, J. Rysová, J. Hofbauer, P. Šmahel, K. Vaculová, J. Prokeš.: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. Úroda 12, Vědecká příloha 65-70, 2010
   2011
  Hofbauer J., Vejražka K.,:Jestřabina východní (Galega orientalis)- nová pícnina v ČR. Úroda 2, 2011
  Jakešová H. , Řepková J., Hampel D., Čechová L.,Hofbauer J.:Variation for morphological and agronomic traits in hybrids Trifolium pratense x T. medium and comparison with the parental species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 1, 2011 , (1): 28–36
  Hofbauer J., Vejražka K. :Jetel panonský (Trifolium pannonicum) - nový jetel v sortimentu a jeho využití Pícninářské listy 17, 13,2011
  Vejražka K., Víchová J., Staňová I., Hrudová E., Hofbauer J. :Vliv vybraných mořidel na klíčivost nažek světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.). Osivo a sadba ČZU Praha, 82-87, 2011, ISBN 978-.80-213-2153-3
  Hofbauer J.,Vejražka K., Středa T.: Ročníkové vlivy na kvalitativní parametry osiva žita lesního (Secale cereale, var. multicaule). Osivo a sadba, ČZU Praha, 120-125, 2011, ISBN 978-.80-213-2153-3
  Řepková J., Nedělník J., Jakešová H., Hampel D., Hofbauer J.: Mezidruhoví hybridi Trifolium pratense xTrifolium medium jako zdroj nové diverzity. Úroda 12/2011, vědecká příloha, 21-24
  Hofbauer J., Vejražka K. Rezidua akaricidú ve včelím vosku . Úroda 12/2011, vědecká příloha 125-128
  Hofbauer J., Vejražka K.:Potravinové zdroje včel v intenzivní hospodářské krajině. Moderní včelař 1, 28-29, 2011
   2012
  Vejražka K., Pelikán J., Hofbauer J. JE ŽÁDOUCÍ ŠLECHTĚNÍ MINORITNÍCH PLODIN? Úroda. 2012. sv. 60, č. 12, s. 11--14. ISSN 0139-6013.
  STŘEDA, T. -- VEJRAŽKA, K. -- HAVRÁNEK, F. -- HOFBAUER, J. Osivo pícninové směsi pro spárkatou zvěř č. 23365, UPV Praha
  Vejražka K., Víchová J. , Hofbauer J.,: Světlice barvířská – stav v české republice a výsledky hodnocení šlechtitelských materiálů. Prosperující olejniny 2012, s. 104-105, ISBN 978-80-213-2335-3 (tištěný sborník)
  Pelikán J., Hofbauer J.,: Přehled nových odrůd a novošlechtění z výzkumného ústavu pícninářského a Zemědělského výzkumu, s.r.o. Troubsko. Pícninářství 18, 17-19, 2012-03-23
  Hofbauer J., Vejražka K.: Potrava pro opylovače v intenzivní krajině ČR. Pícninářství 18, 81-82, 2012
   2013
  Vejražka K., Hofbauer J., Víchová J.: Fyzikální ošetření semen maloobjemových plodin a jeho vliv na klíčivost a zdravotní stav osiva . Osivo a sadba 2013, 184-188.
  Vejražka K., Hofbauer J., Lang J.: Ekonomický pohled na šlechtění minoritních plodin. Osivo a sadba 24-28, 2013 ISBN 978-80-213-2358-2
  Jakešová H., Nedělník J., Hofbauer J., Repkova J.: Odrůda jetele Pramedi- úspěch moderního českého šlechtění Pícninářské listy19, 57, 2013
  Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. : Perspektivní pícniny z čeledi Fabaceae (Bobovité). In: Třináctý J. a kol.: Hodnocení krmiv pro dojnice a bioplynové stanice. Pohořelice, 355–362. 2013, ISBN 978-80-260-2514-6
  Vejražka K., Hofbauer J., Víchová J.: Fyzikální ošetření semen maloobjemových plodin a jeho vliv na klíčivost a zdravotní stav osiva . Osivo a sadba 2013, 184-188.
  Vejražka K., Hofbauer J., Lang J.: Ekonomický pohled na šlechtění minoritních plodin. Osivo a sadba 24-28, 2013 ISBN 978-80-213-2358-2
  Jakešová H., Nedělník J., Hofbauer J., Repkova J.: Odrůda jetele Pramedi- úspěch moderního českého šlechtění Pícninářské listy 19, 57, 2013
   2014
  Hofbauer j,:"Využitie a pestovanie ranostaja pestrého č 1/2014 str. 10. Naše pole ISSN 1335-2466
  Hofbauer, J. , Vejražka K.: Netradiční olejniny - využití a pěstování. Úroda 6, 36-38, 2014
   2015
  Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2015): Méně známé pícniny čeledi bobovité. Farmář, 21 (6): 22 – 25, ISSN: 1210-9789
   2016
  Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J.: Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint 2016, ISBN 978-80-88000-06-8

Coronilla varia (EROZA), Carthamus tinctorius (SABINA), Medicago lupulina (EKOLA), Trigonella foenum-graecum  (HANKA), Trifolium panonnicum (PANON),

ve spolupráci : Crambe abyssinica (KATKA), Trifolium  arvense (ROLAN), Trifolium  ochroleucum  (ZLATAN), Trifolium fragiferum (FRAGAN), Oenothera biennis (BIENALA), Trifolium pratense x Trifolium medium PRAMEDI, Trifolium medium (MELOT), Trifolium vesiculosum  (VASIL), Camelina sativa  ZUZANA, Galega orientalis  LENA,   Astragalus cicer   ASTRA , Anthyllis vulneraria (ANTYL), Melilotus albus (MEBA), Trifolium alpestre (ALPIN), Anthyllis vulneraria (IVAN)