česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev

Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev

Oficiální název: Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Posláním projektu je ověření možnosti zvýšení diverzity jetelovinotravních společenstev zařazením planých druhů čeledí Poaceae a Fabaceae. Cílem je shromáždit semena planých druhů, odzkoušet možnosti jejich pěstování na semeno a prověřit jejich chování ve vysetých vícekomponentních společenstvech. Dále budou sledovány růstové a vývojové fáze zájmových druhů, semenářské charakteristiky, odolnost vůči chorobám a škůdcům, zastoupení druhů ve směskách v průběhu řešení a odolnost porostů vůči zaplevelování.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz