česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu

Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu...

Oficiální název: Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv
Koordinátor: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Nedělník, PhD.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2007–11

Výstupy projektu budou:

  • Znalost vhodnosti různých fyziologických typů hybridů pro výrobu kvalitní kukuřičné siláže.
  • Poznatky o obsahu mykotoxinů v čerstvé hmotě a kukuřičné siláži vyrobené z různých typů hybridů.
  • Znalost vlivu napadení kukuřice snětí kukuřičnou na silážovatelnost kukuřice a hygienickou kvalitu siláže .
  • Znalost vhodnosti různých druhů trav pro výrobu kvalitních siláží ze zavadlé píce.
  • Poznatky o obsahu mykotoxinů v čerstvé hmotě a konzervované travní biomase vyrobené z travní monokultury a směsí.
  • Dynamika v obsahu mykotoxinů v travní biomase v průběhu vegetace.
  • Vliv typu hybridu kukuřice a obsahu sušiny čerstvé hmoty na celkovou kvalitu siláže.

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz