česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Integrovaná produkce chmele

Technologie integrované produkce chmele

gallery/TA%C4%8CR/tacr_logo_cz.jpg       gallery/TA%C4%8CR/Alfa_logotyp.jpg

Název projektu

Technologie integrované produkce chmele

Číslo projektu

TA04020411

Projektový tým

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
Česká zemědělská univerzita v Praze – další uchazeč projektu
Chmelex, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
M + A + J, spol. s r. o. – další uchazeč projektu

Řešitelský tým

Ing. Karel Vejražka, Ph.D. - řešitel

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2014 –2017

Anotace projektu

Cílem projektu je získání nových poznatků pro vytvoření technologie integrované produkce chmele ve vysoké a nízké konstrukci. Vypracovaná a ověřená technologie integrované produkce chmele bude založena na: i) inovaci ochrany chmele před ekonomicky významnými původci chorob a škůdci při přednostním využitím biologických přípravků s minimálním vlivem na životní prostředí a minimalizací výskytu reziduí pesticidů ve chmelu, ii) optimalizaci hnojení umožňující omezit vyplavování živit do podzemních a povrchových vod a iii) nahrazení dosud používaného černého úhoru v meziřadí pěstováním podplodin s vhodnou směsí bylinných druhů, které přispějí ke zvýšení obsahu humusu, biodiverzity, výskytu užitečných organismů, snížení eroze a utužení půdy a snížení intenzity hnojení.

 

Výsledky projektu

Metodika pěstování podplodin v meziřadí chmelnic - předcertifikační verze

Metodika pěstování podplodin v meziřadí chmelnic - finální verze


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz