česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí

Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí

Oficiální název: Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem řešení projektu je zajistit informační podklady pro volbu vhodných systémů hospodaření na půdě (variantních technologií zpracování půdy, využití meziplodin, managementu posklizňových zbytků) a péče o půdu, včetně nápravných opatření, s ohledem na různé agroekologické podmínky ČR.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz