česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi

Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi

Oficiální název: Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi
Odpovědný řešitel: Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Financováno: Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Program TANDEM
Souhrn:
Na stavebních materiálech se objevují rozmanité populace organismů a jejich působení může způsobovat degradaci stavebních materiálů. Celkové náklady na odstranění důsledků poškození biookorozí je obtížné odhadnout, neboť zahrnují obvykle náklady spojené s opravou (ať již havarijní nebo udržovací), čištěním, malbou, rovněž sem lze zahrnout i kulturní ztráty v důsledku poškození historických objektů. Projekt se zabývá definicí a stanovením obecných parametrů biokoroze v půdě ve vztahu k betonovým základovým konstrukcím a vtvořením registru rizikových míst. Dále projekt řeší výběr a ověřování vhodných přísad zvyšujících odolnost základových stavebních hmot a výrobků, včetně optimalizace technologie, jak po stránce ekonomické, tak i ekologické. Výsledkem řešení rovněž bude návrh metodiky stanovení potencionální biokoroze v betonových základech a dále zpracování technických podkladů pro doplnění příslušných ČSN a ostatních předpisů.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz