česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Snížení rizikovosti pěstování máku

Snížení rizikovosti pěstování máku

Název projektu

Snížení rizikovosti pěstování máku

Projektový tým

OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. – příjemce – koordinátor
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. – příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
ČESKÝ MÁK, s.r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Ing. Pavel Kolařík - řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2015 –2018

Anotace projektu

Cílem projektu je zdokonalit pěstitelskou technologii máku tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv stresových faktorů způsobujících podstatné snížení výnosů a produkce máku. S využitím nových signalizačních a diagnostických metod stanovovat prahy škodlivosti u jednotlivých škůdců a s využitím znalostí životních cyklů ve vztahu k meteorologickým údajům předpovídat vhodné (nutné) termíny ošetření u hlavních chorob a škůdců. Tím by došlo k maximálnímu efektu chemické ochrany a tedy zlevnění nákladů na 1t vyprodukovaného semene. Pomocí moderních aplikací hnojiv a rozborů rostlin optimalizovat výživu máku. Celkově by, kromě jiných výstupů, měl projekt vést k výraznému snižování zatížení životního prostředí. Stanovit míru kontaminace semen alkaloidy a vliv skladování na obsah alkaloidů na semeni.
 

Očekávané výsledky

Očekávanými výsledky projektu je optimalizace metod, jež by vedly ke snížení rizikovosti pěstování máku a povedou ke stabilizaci a zvýšení výnosů semen. Tyto metody by zahrnovaly zvýšení vitality osiva, zkvalitnění systému hnojení s důrazem na co nejmenší počet aplikací a biologizace ochrany máku setého proti chorobám a škůdcům.
 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz