česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> IOR řepky ozimé

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
 

 

Název projektu

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

Projektový tým
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – příjemce – koordinátor
Agritec Plant Research s.r.o. – příjemce 
AGRO Chomutice a.s. – příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. – příjemce
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
 

Řešitelský tým
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. – odpovědný řešitel
Ing. Marek Seidenglanz – další řešitel
Ing. Jiří Andr, Ph.D.,MBA – další řešitel
Ing. Jan Kazda, CSc. – další řešitel
Ing. Eva Plachká, PhD. – další řešitel
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – další řešitel
Ing. Pavel Kolařík – další řešitel
 

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 1.4.2016 – 31.12.2018 

Souhrn

Cílem projektu je vypracovat takový komplex doporučení, který umožní efektivní regulaci škodlivých organismů v řepce inovací prostředků a metod ochrany, které omezí negativní vlivy současné ochrany na životní prostředí, biodiverzitu a přirozené nepřátele škůdců a zabrání negativním dopadům ochrany řepky na včely a na kontaminace medu a pylu rezidui pesticidů.

Očekávané výsledky

Výsledky řešení přispějí ke stabilizaci výnosů řepky, omezení ztrát na výnosech působených škodlivými organismy a úsporám nákladů. Snížením rozsahu používání rizikových pesticidů dojde k omezení rizik pesticidů pro životní prostředí, zejména v podpoře opylovačů a přirozených nepřátel škůdců a v podpoře biodiverzity. Výsledky řešení v druhé oblasti priorit přispějí k minimalizaci rizik chemických látek, konkrétně k minimalizaci výskytu a frekvence výskytu reziduí pesticidů v medu a v pylu.

 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz