česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin

Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin

Oficiální název: Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin
Odpovědný řešitel: Rotrekl Jiří
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2004–08

Souhrn:
V posledních letech výskyt extrémních meteorologických událostí zásadním způsobem ovlivnil zemědělskou produkci České republiky. Podle řady odborníků se jedná o projevy tzv. změny klimatu. V nejteplejších podmínkách na extrémně lehkých či těžkých půdách lze předpokládat vznik lokalit, na nichž bude obtížně docílit ekonomické efektivnosti rostlinné výroby. Nejvíce zasažené budou lokality s nižší nadmořskou výškou, na nichž lze předpokládat častější výskyt meteorologického sucha, což by se mohlo negativně promítnout na výši výnosů v našich nejproduktivnějších oblastech. V takových podmínkách je třeba pomocí některých agrotechnických zásahů snížit negativní vliv sucha. Cílem projektu je optimalizace tzv. pěstebních technologií modifikovaných podle půdně klimatických podmínek, kterým není u nás věnována dostatečná pozornost. V polních podmínkách budou komplexně zhodnoceny různé systémy hospodaření a zpracování půdy u vybraných plodin v sušších podmínkách. Vytvořené pěstební technologií plodin přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám jsou předpokladem větší konkurenceschop­nosti rostlinné produkce při hospodaření v sušších oblastech České republiky.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz