česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Molekulární diagnostika Fusarium spp. pomocí specifické PCR

Molekulární diagnostika Fusarium spp. pomocí specifické PCR

Oficiálny název: Molekulární diagnostika Fusarium spp. pomocí specifické polymerázové řetězové reakce (PCR)
Odpovědný řešitel: Mgr. Tereza Cholastová
Doba řešení: 2008 – 2009
Souhrn:
V podmínkách Laboratoře molekulární biologie VÚP spol. s r.o. Troubsko budou pomocí specifické PCR metody detekovány druhy Fusarium. Cílem tohoto projektu bude zavedení a osvojení si této specifické PCR techniky, s čím souvisí i rozvoj detekčních metod v podmínkách Laboratoře molekulární biologie VÚP spol. s r.o. Troubsko. Zároveň budou porovnány výsledky dosažené pomocí této metody s výsledky získánými v Laboratoři molekulární biologie VÚRV, Praha – Ruzyně.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz