česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených rostlin

Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin

Oficiální název: Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin.
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
V tomto projektu byly studovány ohrožené rostlinné druhy a krajové formy z čeledi Fabaceae. V terénu byly zaznamenávány populace, jejich ohrožení a charakteristika. Dále byla zaznamenávána rostlinná společenstva a jejich změny. Studované druhy byly pěstovány v polních podmínkách za účelem popisu a porovnání jejich vlastností ve standardizovaných podmínkách. Semena těchto druhů byla analyzována a uložena v genové bance. Návrhy na ochranu některých zajímavých lokalit byly předány Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz