česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství

Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství

Oficiální název: Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Souhrn:
Dosud existující fragmenty krajových forem a tradičních odrůd zemědělských plodin, zejména ovocných dřevin budou v terénu vyhledány, zhodnoceny a bude vypracován projekt na jejich „in situ“ konzervaci. Do kultury metodou „on farm“ budou navráceny další cenné krajové formy ovocných dřevin a vybraných polních plodin z kolekcí. Bude proveden výzkum a hodnocení vybraných planých lučních a aromatických druhů perspektivních pro zavedení do kultury. Zváží se potřeba „in situ“ konzervace pro ohrožené druhy a realizuje se účelová „on farm“ konzervace pro tyto druhy. Podle možností budou repatriovány ztracené nebo neklíčivé původní sběrové materiály a krajové odrůdy.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz