česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých systémech a jejich eliminace

Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminaceOficiální název: Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace Koordinátor: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Účelem projektu je zjistit v modelových pokusech s ozimou pšenicí obsah látek zhoršujících hygienicko-toxikologickou jakost zrna (mykotoxinů a reziduí fungicidů) při různých způsobech hospodaření, u různých odrůd a ve vztahu k měnícím se podmínkám určujícím výskyt chorob. Budou navrženy modifikace technologických systémů konvenčního i ekologického zemědělství umožňující minimalizaci výskytu mykotoxinů. Základními prvky navržených opatření budou vhodné odrůdy, osevní postupy, systémy zpracování půdy a cílená rostlinolékařská opatření.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz