česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům

Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům

Oficiální název: Eureka E! 3824 INWASCOMP Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický
Financováno: Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky
Doba řešení : 2007–2010

Souhrn:
Projekt řeší možnosti ozelenění budovaných hrází vodních zdrojů z materiálu EnviMix, při jejichž výrobě jsou využity vybrané industriální odpady (strusky, popelů, popílků atd.). Projekt předpokládá eliminaci těch negativních vlivů, které souvisí s likvidací stabilizačních prvků krajiny, zejména erozí půdy, vysokým povrchovým odnosem živin, povodněmi i dalších nežádoucích dopadů na krajinu, zejména změnou diverzity trvalých kultur hlavně v okolí říčních systémů a vodních nádrží.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz