česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Eureka E!8244 Eco-Utiresmat: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových materiálů

Eureka E!8244 ECO-UTIRESMAT: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových materiálů

Oficiální název: Eureka E!8244 ECO-UTIRESMAT: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Souhrn: Význam a nutnost vápnění závisí na půdně-klimatických podmínkách a na pěstovaných plodinách. Vzhledem k poměrně značnému obsahu volného vápna ve fluidních popelech a popílcích se tyto materiály mohou úspěšně uplatnit i v oblasti vápnění zemědělských,ale i lesních ploch.Předmětem řešení projektu je především sledování vyluhovatelnosti nebezpečných složek fluidních popelů a popílků,, návrh receptur a výběr vhodné technologie přípravy granulátu , ověření technologické a ekologické vhodnosti připravených typů granulátů k vápnění půdy, a zhodnocení vlivu aplikace popílků ve formě granulátů na půdní prostředí.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz