česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím dřevin

Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických a anorganických polutantů

Oficiální název: Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím vybraných dřevin a zemědělských plodin
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Souhrn:
Fytoremediace je progresivní technologie využívající zelené rostliny k ozdravění půd,čistírenských kalů i různých odpadních materiálů kontaminovaných toxickými prvky nebo organickými polutanty. Projekt je zaměřen na vývoj a uplatnění této technologie s využitím akumulačních a biodegradačních schopností některých rostlin za předem optimalizovaných podmínek. Jsou řešeny i technologické možnosti využití takto získané rostlinné biomasy. Cílem řešení je vyvinutí a ověření komplexní fytoremediační technologie využitelné zejména na půdách zatížených těžkými kovy s použitím rychlerostoucích dřevin i vybraných druhů netradičních a energetických plodin, a která bude aplikovatelná v polních podmínkách i na nezemědělských půdách.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz