česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě

Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě

Oficiální název: Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn: Cílem řešení projektu je rozšířit diverzitu pěstovaných plodin a doporučit jejich vhodné využití. Předmětem řešení jsou opomíjené druhy cereálií (pluchaté pšenice – jednozrnka, dvouzrnka, špalda; bezpluché formy ječmene a ovsa – nahý ječmen a nahý oves; dvouleté žito – křibice; prosa – proso seté, bér) a pseudocereálie (pohanka). Jednotlivé druhy plodin jsou řešeny v závislosti na současné úrovni rozpracovanosti jednotlivých oblastí studia a pěstování. Některé plodiny (špalda, proso, pohanka, nahý oves) se již v ekologickém, příp. v konvenčním zemědělství pěstují a systémy pěstování jsou vyřešeny. Především u těchto je proto hlavní pozornost soustředěna na hledání způsobů jejich využití pro rozšíření sortimentu dietních a zdravých výrobků. Projekt komplexně řeší problematiku shromažďování a hodnocení kolekcí GZ především u těch plodin, které jsou v kolekcích zastoupeny nedostatečně, výběr perspektivních genotypů a jejich podrobnější studium. Hodnoceny jsou důležité agronomické a morfologické znaky a fenologické fáze, vybrané genotypy jsou testovány na odolnost vůči biotickým stresům. U všech druhů je pozornost soustředěna na hodnocení nutriční kvality a na možnosti využití vyšší kvality naklíčených semen pro tvorbu nových výrobků v oboru zdravé výživy. U některých druhů budou navrženy technologické postupy základního zpracování (tam, kde zatím chybí) jakož i receptury dietních výrobků a výrobků atraktivních pro běžné i náročné spotřebitele. V rámci druhů s největší tradicí pěstování budou vybrány a doporučeny genotypy pro on farm konzervaci.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz