česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát v silážích kontaminovaných houbami

Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát v silážích kontaminovaných houbami a jejich metabolity

Oficiální název: Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát v silážích kontaminovaných houbami a jejich metabolity
Koordinátor: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem projektu je monitoring a imunoenzymatická detekce mykotoxinů produkovaných houbami rodu Fusarium a Aspergillus v kukuřičných silážích a silážích z jiných plodin. Součástí projektu je také d eterminace spektra houbových organismů. Úroveň mykotoxinové kontaminace je studována také ve vzorcích mléka ze zemědělských farem a tyto výsledky jsou konfrontovány s kvalitou siláží.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz