česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Řešené projekty >> Národní program konzervace a využití genofondu rostlin

Národní program konzervace a využití genofondu rostlin

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity
Koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně
Řešitel: Ing. Daniela Knotová
Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky
Doba řešení: 2017 – 2021
Souhrn:
V rámci výzkumného úkolu je řešena subetapa „Genofond pícních druhů rostlin“. Hlavním cílem je shromažďování, zkoušení, popis a dlouhodobé uchování semenných vzorků pícních druhů. Dále jsou shromažďovány také luční druhy a některé ohrožené druhy rostlin. Semenné vzorky jsou uchovávány v národní genové bance ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Hlavní testované a hodnocené druhy jsou Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens a Trifolium spp. a další pícní druhy. Hodnoceny jsou dostupné odrůdy, ekotypy a plané formy. V současné době je v kolekci pracoviště evidováno 3221 položek s pasportními údaji a z toho je 2345 položek dostupných. Popisné údaje jsou u 1631 položek a ve skladu je uloženo 2337 semenných vzorků. Dosud uložené zdroje v genové bance je možné najít na stránkách VÚRV Praha – Ruzyně
 
Přehled o zastoupení pasportních údajů dostupných položek ve skupině pícnin:

gallery/NarodniprogramGZ/1CZ.jpg

 
Přehled o skladovaných položkách u skupiny pícniny:

gallery/NarodniprogramGZ/2CZ.jpg
 

Publikace:

Holubec, V., Vymyslický, T. (2016): Sběry planých příbuzných druhů od roku 1990 po současnost. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin, s. 15-23. ISBN  978-80-7427-202-8.
Kintl, A., Elbl, J. (2016): Aby zelené hnojení mělo smysl. Úroda 11, roč. 2016, s. 30-32, ISSN 0139-6013.
Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Výnos českých odrůd vojtěšky seté ve vztahu k počasí a lokalitě. Půdní a zemědělské sucho. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Kutná Hora, s. 149-155, ISBN 978-80-87361-55-9.
Knotová D., Pelikán J., Vícha D., Vymyslický T. (2016): Rozšiřování spektra motýlokvětých pícnin. „Genetické zdroje č. 104, VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, pp: 24 – 29, ISBN 978-80-7427-202-8
Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Zhodnocení výnosů zelené hmoty a sena u štírovníku růžkatého. Úroda 12, roč. 2016, vědecká příloha, s. 161-164, ISSN 0139-6013.
Pelikán, J., Knotová, D., Hofbauer, J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. ZV a VUP Troubsko, ISBN 978-80-88000-06-8.
Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Jetel panonský (Trifolium pannonicum L.). Pícninářské listy, SPTJS, XXII: 7
Nedělník J., Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T., Mihovski T.,  Naydenova G. (2016): Comparing yield potential of Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 1: 38-45ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)
Vymyslický, T., Knotová, D. (2016): Sběry planých ekotypů pícnin čeledi Fabaceae a možnosti jejich praktického využití. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin, s. 94-102. ISBN  978-80-7427-202-8.
 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz