česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Řešené projekty >> MONITOR rezistence k POR

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

 

Název projektu

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Kód projektu
QK1820081

Projektový tým
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – příjemce – koordinátor
Agritec Plant Research s.r.o. – příjemce 
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. – příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
 
 

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2020 

Souhrn

Cílem řešení je ověřit nebo vypracovat metody detekce rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin. Předmětem výzkumu budou škodlivé organismy, u kterých se v Evropě rezistence vyskytuje. Rezistence bude hodnocena na spektru škůdců řepky, polní zeleniny a brambor a na spektru plevelů. U rezistentních populací škůdců a plevelů budou stanoveny hodnoty LC50 a LC90 účinných látek, pro které nejsou tyto charakteristiky dosud známé. Pro nové účinné látky bude ověřena účinnost na rezistentní populace a budou stanoveny hodnoty base-line. Dále budou zjišťovány mechanismy rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin pomocí molekulárních a biochemických metod a budou navrženy antirezistentní strategie.

Očekávané výsledky

Nově získané informace o zastoupených mechanismech rezistence budou využity pro formulaci a zpřesňování antirezistentních strategií pro hlavní plodiny a pěstitelské systémy a škodlivé organismy, u kterých se již rezistence vyskytuje, nebo hrozí riziko jejího vzniku.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz