česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Votavová Alena

Votavová Alena, Mgr. Ph.D. (roz. Bučánková)

gallery/osobni_fotky/Votavova.jpg

Kontakt:

votavova (at) vupt.cz
www.ceskycmelak.cz

+420 547 138 809

Vzdělání:

2007 – udělen magisterský titul na ústavu Systematické biologie a ekologie, Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně (téma závěrečné práce – Biologie, vývoj, a zoogeografie vybraných saproxylických skupin orientálních druhů čeledi Stratiomyidae) 
2014 – udělen doktorský titul na ústavu Fyziologie živočichů a imunologie PřF, MU v Brně (téma disertační práce- Nové metody v chovech čmeláků)

Zaměstnání:

od 2009 – ve VUPT
od 2010 – v ZV

Jazyková znalost:

anglicky – střední znalost
 

Výzkumné zaměření:

  • Laboratorní chov čmeláků pro výzkumné účely a opylování.
  • Výzkum metod podporujících výskyt čmeláků v krajině.
  • Chov samotářských včel

 

Impaktové publikace:

Jedlička, P., Ulrich E. R., Votavová, A., Hanuš, R., Valterová, I., 2016: Gene Expression Dynamics in Major Endocrine Regulatory Pathways along the Transition from Solitary to Social Life in a Bumblebee, Bombus terrestris. Frontiers In Physiology,  7: 574, doi: 10.3389/fphys.2016.00574.
 
Kubáňková, M., Hájek, M., Votavová, A., 2016: Environmental and social value of agriculture innovation. Agricultural Economics, 62 (3): 101-112. doi:10.17221/58/2015-AGRICECON
 
Žáček, P., Kindl, J., Frišonsová, K., Průchová, M., Votavová, A., Hovorka, O., Kovalczuk, T., Valterová, I., 2015: Biosynthetic Studies of the Male Marking Pheromone in Bumblebees by Using Labelled Fatty Acids and Two-Dimensional Gas Chromatography with Mass Detection. ChemPlusChem, 80 (5): 839–850.

Alena Votavová, A., Tomčala, A., Kofroňová, E., Kudzejová, M., Šobotník, J., Jiroš, P., Komzáková, O., Valterová, I., 2015: Seasonal dynamics in the chemistry and structure of the fat bodies of bumblebee queens. PLoS One. 10 (11)  doi: 10.1371/journal.pone.0142261. eCollection 2015.

Ptáček, V., Votavová, A., Komzáková, O., 2015: Experience in rearing common carder bees (Bombus pascuorum scop.), with some notes on three similar species: Shrill carder bee (B. sylvarum L.), Red-shanked carder bee (B. ruderarius Müll.), and Brown-banded carder bee (B. humilis Ill.) (Hymenoptera: Apidae). Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 63: 1535-1542.
 
Killer J., Votavová A., Valterová I., Vlková E., Rada V., Hroncová Z., 2014: Lactobacillus bombi sp. nov., from the digestive tract of laboratory-reared bumblebee queens (Bombus terrestris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 64: 2611 – 2617.
 
Votavová A., 2014: Search for Alternative Methods for Stimulating Bumblebee Queen of Bombus terrestris L. During Laboratory Rearing. Pakistan J. Zool., 46(5): 1255 – 1261.
 
Řehoř I., Macháčková L., Bučánková A., Matějková S., Černá K., Straka J., 2014: Measuring the sugar consumption of larvae in bumblebee micro-colonies: a promising new method for tracking food economics in bees. Apidologie, 45 (1), 116-128.
 
Brabcová J., Prchalová D., Demianová Z., Bučánková A., Vogel H., Valterová I., Pichová I., Zarevúcka M., 2013: Characterization of neutral lipase BT-1 isolated from the labial gland of Bombus terrestris males. PLoS One, 8 (11): doi: 10.1371/journal.pone.0080066.
 
Bučánková A., Ptáček V., 2012: A test of Bombus terrestris cocoon and other common methods for nest initiation in B. lapidarius and B. hortorum, J. of Apic. Sci., 56 (2), 37-48.

Bučánková A., Rozkošný R., Kovac D., 2009: The larva and puparium of the Oriental Pegadomyia pruinosa Kertész, with a world list of the described Pachygastrinae larvae (Diptera, Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology, Singapore : National University, 57, 2, od s. 239–249, 11 s. ISSN 0217–2445. 2009.

 

Ostatní články:

Votavová A., Smékalová K., 2017: Výsledky testování atraktivity vybraných druhů rostlin pro čmeláky. Úroda 12, vědecká příloha, 599-602.
 
Votavová A., Ptáček V., 2013: Harmonogram chovu čmeláka zemního (Bombus terrestris L.) pro opylování různých druhů plodin, Úroda 12, vědecká příloha, 36-39.
 
Bučánková A., 2013: Ze života čmeláků. Čmeláčí let, imunita, neonikotinoidy, Vesmír 92, 416-417.
 
Macháčková I., Ptáček V., Bučánková A., 2012: Zkušenosti s využitím čmeláka zemního (Bombus terrestris L., Apidae) ve šlechtění ozimné řepky (Brassica napus L.). Úroda 12, vědecká příloha, 21-26.
 
Bučánková A., Komzáková O., Cholastová T., Ptáček. V., 2011: Notes on distribution of Bombus cryptarum (Hymenoptera, Apoidea) in Moravian territory (Czech Republic) and its laboratory rearing. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun. 59, 69-73.
 
Cholastová T., Bučánková A., 2011: Molekulární identifikace kryptických druhů: Jednoduchý způsob odlišení problematických druhů čmeláků. Úroda 12, vědecká příloha, 165-168.
 
Bučánková A., Ptáček V., 2010: Experiences in rearing of Bombus lucorum L. (Hymenoptera: Apoidea) in captivity. Úroda 12, vědecká příloha, 621-624. 
 

Aplikované výsledky:

Killer, J., Votavová, A., Komzáková, O., 2018: Probiotický doplněk pro čmeláky. Užitný vzor č. 32184.
Smékalová, K., Kaffková, K., Votavová, A., 2018: Jednoletá směs pro opylovače. Užitný vzor č. 35415.
Smékalová, K., Kaffková, K., Votavová, A., 2018: Víceletá směs pro opylovače. Užitný vzor č. 35414.
Smékalová, K., Kaffková, K., Votavová, A., 2018: Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. ISBN 978-80-7427-292-9.
Bučánková A., Killer J., Kindl J., 2014: Probiotický výživový doplněk pro čmeláky. Užitný vzor č. 27148.
Ptáček V., Votavová A., 2013: Termínovaný chov čmeláka zemního, č. 22/13. Certifikovaná metodika č. j. 78-11/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013.
Votavová A., 2013: Úlek pro chov čmeláků. Zemědělský výzkum, Troubsko, Užitný vzor č. 26221.
Bučánková A., Absolínová Z., 2011: Aktivační nádoba pro čmeláky, Užitný vzor č. 22688.
 

Výzkumné projekty:

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2018-2021.
Podpora čmeláků v krajině. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2015-2018.
Hibernace versus estivace čmeláků: lipidomická studie. Grantová agentura ČR. Doba řešení 2014-2016.
Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2011-2014.


 
 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz