česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Šindelková Ivana

Šindelková Ivana, Ing.

gallery/osobni_fotky/Sindelkova.jpg

Kontakt:

sindelkova (at) vupt.cz

+420 547 138 822

Vzdělání

2007 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Obor Všeobecné zemědělství

2001 Střední škola zemědělská Český Těšín – Obor Agropodnikání

Jazyková znalost

Angličtina (mírně pokročilí)

Němčina (mírně pokročilí)

Praxe

Od října 2014 pracuje v Zemědělském výzkumu, spol. s r. o. Troubsko, se zájmem o půdní biologii, kompostování a vinice.
 

  • specializuje se na jeteloviny, trávy a jetelovinotravní směsky
  • popis a sestavování jetelovinotravních směsí pro dané zemědělské podmínky
  • zaměřuje se na výživu pícních a travních porostů
  • studium ekologického zemědělství v praxi s návazností na výživu a chov skotu
  • zaměřuje se na degradační procesy v půdě a její kvalitu
  • biostiomulace - přímá cesta podpory biologie půdy a tím se zlepšující management vody v půdě
  • principy snižování chemické zátěže půd

01. 01. 2009 – 31. 8. 2009 Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Výzkumný pracovník Spoluřešení výzkumného projektu MŠMT a odpovědné řešení vnitropodnikového výzkumného projektu.

Projekty

2014 - 2017 Člen řešitelského týmu projektu TAČR TA04020464 Různé způsoby ozeleňování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce.
 
2017 - 2020 Člen řešitelského týmu projektu TAČR TH02030467 Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
 
Plán Výzkumného záměru na roky 2017 - 2018
Směr č. 4 : Inovativní prvky v půdoochranných a pěstitelských systémech
Věcná etapa 4.2: Studium biologických vlastností půd a návrhy opatření vedoucí k transformaci organických látek a zpřístupňování živin v půdním prostředí - „Biostimulace ve výživě rostlin a dopad na půdní vlastnosti“
Odpovědný řešitel: Ing. Ivana Šindelková

Publikace

Šindelková I., Badalíková B., Novotná J., 2016: Hodnocení změn poměru uhlíku a dusíku v půdě. (Evaluation of changes fo carbon and nitrogen ratio in the soil). Konference In sborník příspěvků z mezinárodní konference "Půdní a zemědělské sucho v Kutné Hoře 2016. VÚMOP, J. Rožnovský, J. Vopravil. Str.: 410-419. ISBN 978-80-87361-55-9.
 
Šindelková, I., Badalíková, B., Novotná, J., Lang J.: (2016).: Ozeleňovací směsi a jejich vztah k půdě ve vinicích. Vinař - sadař, 5/2016, str. 2-3, ISSN: 1804 - 3054.
 
Šindelková, I., Badalíková, B., Kintl, A., Novotná, J. (2016): Ozeleňování vinic a jejich vliv na vybrané živiny v půdě. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 449-453, ISSN 0139-6013.

STAŇOVÁ, I., RYANT, P.: Vliv aplikace čistírenského kalu a elementární síry na obsah kadmia a zinku v travní píci. In Sborník z II. mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi. Náměšť nad Oslavou: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2006, s. 120–124. ISBN 80–903548–1-5.

VORLÍČEK, Z., STAŇOVÁ, I.: Jeteloviny a jetelovinotrávy pro výrobu kvalitní objemné píce. Agromagazín, č. 4, 2008, s. 10 – 12.

VORLÍČEK, Z., STAŇOVÁ, I.: Využití pícních porostů ke konzervaci. Agrární obzor č. 4, 2008, 24.

VORLÍČEK, Z., STAŇOVÁ, I.: Produkce a kvalita píce v ekologickém zemědělství. Náš chov č. 8, 2008, s. 82–83.

VORLÍČEK, Z., STAŇOVÁ, I.: Výnosy a kvalita jetelovin, směsí jetelovin a jetelovinotrav. Vědecká příloha časopisu Úroda č. 12, Brno, 2008, s. 219–222, ISSN: 0139 6013.

VORLÍČEK Z., ŠINDELKOVÁ I.: Podiel energie v objemových krmivách, Tématická príloha: Pestovanie a konzervovaie krmiv. Naše pole č. 6, 2009, s. 39–41.

Seminář: Seminář „Hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší“ zaměřený na bilanci živin, plány hnojení a evidenci hnojení ve vztahu ke cross compliance – Modřice – osvědčení Zemědělského svazu ČR: 435/2009

Absolvovala seminář: „PŮDA A ORGANICKÁ HMOTA"  pořádaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, číslo: 63, v Brně dne 26. 1. 2016
 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz