česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Pelikán Jan

Pelikán Jan, Ing., CSc.

gallery/osobni_fotky/Pelikan.jpg

Kontakt:

pelikan (at) vupt.cz

+420 547 138 805

Vzdělání:

1974: VŠZ Brno, fakulta agronomická, obor fytotechnický (Ing.)
1979: UJEP Brno, postgraduální studium biometrika
1984: VŠZ Brno, fakulta agronomická, externí aspirantura (speciální produkce rostlinná), (CSc.)

Jazykové znalosti:

Ruština – aktivně
Angličtina – pasivně

Výzkumné zaměření:

Polní pokusnictví, biometrika, genetické zdroje hlavních pícních druhů z čeledi motýlokvětých, planá flóra, šlechtění

Nejvýznamnější publikace:

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint. s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8
Zítka O., Komínková M., Lacková Z., Cernei N., Horký P., Mlejnková V., Hodulíková L., Balabánová M., Mikyska F., Knotová D., Pelikán J., Skládanka J., Adam V., Kizek R. (2015): Metodika stanovení biogenních aminů v silážích. Uplatněná certifikovaná metodika MENDELU Brno. 37 s. ISBN: 978-80-7509-373-8
Pelikán J., Knotová D. (2014): Evaluation  of Bulgarian Alfalfa varieties grown under conditions of the Czech republic. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria. vol. 17, 6: 1429-1442. ISSN 1311 – 0489
Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2014): Variability of selected traits in the Czech Alfalfa core collection. In: D. Sokolovič et al. (eds.). Quantitative Traits Breeding for Multifuctional Grasslands and Turf. DOI 10.1007/978-94-017-9044-4_11. pp. 85-90
Pelikán J., Knotová D. (2014): Metodika pěstování vybraných druhů čeledi Fabaceae na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika 26/14. ZV Troubsko. 37 s. ISBN: 978-80-88000-01-3
Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika 23/13. VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 39 s. ISBN: 978-80-905080-8-8
Pelikán J., Hýbl M.  et al. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6
Pelikán J. a kol. (2012): Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL.). 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 190 s., ISBN 978-80-905080-3-3
Pelikán J., Vymyslický T., Nedělník J., Gottwaldová P., Rotrekl J.: Increasing the diversity of forage crop communities. – In: Grassland Science in Europe, Vol 10: Integrating efficient grassland farming and biodiversity. Tartu, Estonia, 2005: 569–572.

Ševčíková M,. Pelikán J., Šrámek P., Gottwaldová P., Kašparová J.: Využití planých druhů jetelovin pro zvýšení druhové diverzity travních porostů. – Sbor. prací z Mezinár. vědecké konference Trávne porasty – súčasť horského pol´nohospodárstva a krajiny. Banská Bystrica, 2006: 272 – 276.

Pelikán J., Kozová Z., Vymyslický T., Gottwaldová P.: Výnosy zelené hmoty v sortimentu odrůd vojtěšky seté (Medicago sativa L). – In: Sbor. Konference Brno 2006 – „Aktuální poznatky v pěstováním šlechtění a ochraně rostlin“ – sekce Šlechtění. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., 2006: 231 – 234.

Pelikán J., Vymyslický T., Gottwaldová P., Nedělník J: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) accessions. – In: Breeding and seed production for conventional and organic agriculture (Proceedings of XXVI meeting of the Eucarpia Fodder Crops and amenity grasses section and XVI Meeting of the Eucarpia Medicago spp group). Perugia, Italy, 2006: 230 – 233, ISBN-978–88–87652–12–3.

Vymyslický T., Pelikán J., Gottwaldová P., Nedělník J.: The Czech core collection of Trifolium pratense L. – In: Breeding and seed production for conventional and organic agriculture (Proceedings of XXVI meeting of the Eucarpia Fodder Crops and amenity grasses section and XVI Meeting of the Eucarpia, Medicago spp. group). Perugia, Italy, 2006: 200 – 205, ISBN-978–88–87652–12–3.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz